Home / Nyheter / 2020 / Motorer bidrar til planlagt vedlikehold og redusert nedetid i produksjonen

Motorer bidrar til planlagt vedlikehold og redusert nedetid i produksjonen

2020-03-23

I siste utgave av magasinet Zeus processing kan du lese om hvordan italieneren motorprodusenten Mini Motor bidrar til den teknologiske utviklingen av motorer i industrien. Gjennom den såkalte «prediktivt vedlikehold» dvs. planlagt vedlikehold av maskiner, kan koste store beløp er lagret da tiden for utskifting og service er begrenset.

For å lette planleggingen av vedlikehold har Mini Motor plassert sensorer som registrerer temperatur, strøm og hastighet i sin serie med DBS-motorer. De har også inkludert akselerometre som registrerer vibrasjoner. Dette betyr at motorene ikke bare holder styr på egen status, men også bidrar til overvåking av status for et helt system.

Dette er helt i tråd med intensjonene for «Industry 4.0». Ideen om å plassere akselerometre i motorene ble til i dialog med Mini Motors kunder som følte at tiden for service og vedlikehold mange ganger skapte unødvendig lange produksjonsstopp. Alle data fra sensorene kommuniseres via valgfri feltbuss til overordnede systemer og kan behandles der for å gi pålitelige data som grunnlag for planlagt vedlikehold. At sensorene er integrert i motorene gjør at det må brukes færre komponenter i systemene, noe som på mange måter gir lavere kostnader.

Mini motors DBS servomotorer kan brukes i ulike bransjer og er tilpasset for å kunne kommunisere via ulike typer feltbusser og er dermed kompatible med de fleste overlegne kontrollsystemer.

Powermec - Norge

Du bruker en gammel nettleser

Gamle nettlesere har bare delvis støtte for ny teknologi og gir ikke nettstedet en honset sjanse til å leve opp til sitt fulle potensiale. Du kan enkelt laste ned en annen nettleser som fungerer bedre. Her er bare noen få moderne nettlesere som fungerer bra!

Oppdater nettleseren min

Jeg vil fortsette uansett.