Home / Om Powermec / Cookie policy

Cookie policy

1 Innledning

Vi, Powermec AS («selskapet»),bruker informasjonskapsler («cookies») på vår nettside og samler via disse inn visse personopplysninger om personer som bruker vår nettside. I denne informasjonspolicyen forklarer vi bl.a. hvilke cookies vi bruker, hva de brukes til, og hvilke valg du kan gjøre i forbindelse med våre cookies. Personvernpolicyen beskriver også hvilke rettigheter du har overfor oss, og hvordan du kan gjøre rettighetene gjeldende når det gjelder behandlingen av dine personopplysninger.

2 Hvem er behandlingsansvarlig?

Selskapet er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysningene som samles inn fra brukere av selskapets nettside.
Nedenfor finner du selskapets kontaktopplysninger.

Powermec AS, NO994390546
Soliveien 264, 1667 Rolvsøy
+47 693 98 000

Ved spørsmål om selskapets behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt Powermec AS på info@powermec.no.

3 Hva er en cookie?

En cookie er en liten tekstfil som lagres på din datamaskin, mobiltelefon eller lignende enhet, og som inneholder informasjon om din navigasjon på nettstedet. Det finnes midlertidige og permanente cookies. Midlertidige cookies, også kalt «sesjonsavhengige cookies», lagres på enheten til du lukker nettleseren. Permanente cookies har en utløpsdato, og når denne datoen er passert, slettes den når du kommer tilbake til det nettstedet der den ble opprettet.

Cookies kan være «førsteparts cookies» eller «tredjeparts cookies» . Førsteparts cookies er de som selskapet har satt på nettsiden. Tredjeparts cookies er de som noen andre enn selskapet har satt på nettsiden.

4 Hvilke spesifikke cookies brukes på denne nettsiden, og for hvilket formål?

Tabellen nedenfor inneholder en oversikt over hvilke cookies vi bruker på vår nettside, og informasjon om formål, hvilke personopplysninger som samles inn, varighet og hvem som håndterer cookien.

5 Hvilket rettslig grunnlag har selskapet for behandling av dine personopplysninger?

Selskapet behandler dine personopplysninger i henhold til det ovennevnte på grunnlag av et samtykke fra deg, som du gir i forbindelse med at du går inn på vår nettside.

6 Kan jeg si nei til cookies?

Dersom du ikke vil tillate lagring av cookies på din enhet, kan du vanligvis slå dette helt eller delvis av i nettleserens innstillinger. I noen nettlesere kan du f.eks. velge å blokkere alle cookies, bare akseptere førsteparts cookies eller slette cookies når du lukker nettleseren. I nettleserens innstillinger kan du også slette tidligere lagrede cookies.

Men husk at dersom du velger å slette eller blokkere cookies, kan det føre til at bruken av vår nettside og våre tjenester ikke fungerer.

7 Hvem kan vi utveksle dine personopplysninger med?

Personopplysninger som samles inn via tredjeparts cookies, vil også bli utlevert til den tredjeparten som «eier» cookien (se tabellen under punkt 4).

Selskapet kan også overføre dine personopplysninger til systemleverandør. Disse mottakerne har bare rett til å behandle dine personopplysninger på vegne av selskapet i forbindelse med at de utfører en tjeneste for selskapet, f.eks. at de leverer en bestilt vare til deg. Selskapet gjennomfører alle rimelige rettslige, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at dine opplysninger håndteres på en sikker måte og med et tilstrekkelig beskyttelsesnivå ved overføring til eller utveksling med slike utvalgte tredjeparter.

Selskapet kan også utlevere dine personopplysninger til offentlige myndigheter dersom vi har lovfestet plikt til å gjøre dette. Dersom hele eller deler av selskapets virksomhet avhendes, kan selskapet overføre dine personopplysninger til en potensiell kjøper av virksomheten.

8 Overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS?

Dine personopplysninger vil bare bli behandlet innenfor EU/EØS.

9 Dine rettigheter

Du har visse lovfestede rettigheter som du kan gjøre gjeldende overfor selskapet. Nedenfor følger et sammendrag av disse rettighetene. For fullstendig informasjon om dine rettigheter, se personvernforordningen, kapittel 3–5.

a) Rett til tilgang/registerutdrag. Du har rett til å få svar på om selskapet behandler personopplysninger om deg. Dersom det er tilfellet, har du rett til informasjon om bl.a. hvilke personopplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvilke eksterne mottakere som dine personopplysninger utleveres til, og hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger.

b) Rett til dataportabilitetDu har rett til å be om å få en kopi av personopplysningene du har gitt selskapet, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du har også rett til å be om at selskapet overfører disse personopplysningene til en annen behandlingsansvarlig. Retten til dataportabilitet gjelder for personopplysninger som behandles på en automatisert måte, og som er basert på ditt samtykke eller på en avtale der du er part.

c) Retting av uriktige opplysninger. Du har rett til å be om at selskapet korrigerer uriktige eller ufullstendige opplysninger om deg.

d) Sletting av visse opplysninger. Du har på visse vilkår rett til å be om at selskapet sletter dine personopplysninger, f.eks. dersom personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet vi samlet dem inn for.

e) Rett til å protestere mot selskapets behandling av personopplysninger. Du har rett til å protestere mot selskapets behandling av dine personopplysninger. Retten til å protestere gjelder bl.a. dersom behandlingen er basert på en interesseavveining, med mindre selskapet kan påvise at det foreligger i) tvingende berettigede grunner for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller ii) at behandlingen utføres for å fastsette, utøve eller forsvare rettskrav.

f) Rett til å protestere mot direkte markedsføring. Du har rett til når som helst å protestere mot at selskapet behandler dine personopplysninger med henblikk på direkte markedsføring. Dersom du protesterer mot slik behandling, skal selskapet uten unødig opphold slutte med all direkte markedsføring til deg.

g) Rett til begrensning av behandlingen av dine personopplysninger. Du har i visse tilfeller rett til å kreve en begrensning av selskapets behandling av dine personopplysninger. Dersom du f.eks. har bestridt at dine personopplysninger er riktige, kan du kreve at behandlingen begrenses i en periode som gir selskapet mulighet til å kontrollere om personopplysningene er riktige.

h) Klage. Dersom du har klager på selskapets behandling av dine personopplysninger, har du rett til å klage til Datatilsynet.

Dersom du vil be om et registerutdrag, dataportabilitet, retting, sletting, fremsette en innvending eller be om begrenset behandling, kan du kontakte selskapet på info@powermec.no.

10 Endringer i personvernpolicyen

Selskapet forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne personvernpolicyen. Det vil bli varslet om endringene på denne nettsiden.

 

Powermec - Norge

Du bruker en gammel nettleser

Gamle nettlesere har bare delvis støtte for ny teknologi og gir ikke nettstedet en honset sjanse til å leve opp til sitt fulle potensiale. Du kan enkelt laste ned en annen nettleser som fungerer bedre. Her er bare noen få moderne nettlesere som fungerer bra!

Oppdater nettleseren min

Jeg vil fortsette uansett.